Metrostav Nemovitostní


                                   MVE
Štětí
a.s.

 

 

Fotogalerie

 

Předmět podnikání

Společnost MVE Štětí a.s. jako hlavní činnost vykazuje aktivity související se zajištěním financování výstavby projektu Malé vodní elektrárny Štětí a úpravou související problematiky (mj. smluvních vztahů) včetně managementu vztahů s investorem a dalšími zainteresovanými subjekty.
Další činností je průběžné sledování vývoje projektu MVE Štětí zejména v návaznosti na vývoj aktuální situace týkající se stavby, legislativních podmínek a jednání s obchodními partnery, hlavně však dle výsledků jednání partnerů ve Sdružení firem výstavba vodních elektráren
(Metrostav a.s., Zakládání staveb, a.s.).


Vznik

Zapsáno 18. února 2010 do obchodního rejstříku.
(zn.
B 17819 vedená u Městského soudu v Praze) 

Název, sídlo, IČO

název: MVE Štětí a.s.
sídlo: Praha
8, Koželužská 2246, 180 00
IČO 24204005
 

Trvání společnosti a další skutečnosti
Společnost byla založena na dobu neurčitou. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
Společnost
MVE Štětí a.s.je součástí koncernu Skupina Metrostav

Společnost MVE Štětí a.s. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny Metrostav. http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticky_kodex
Porušení Etického kodexu Skupiny Metrostav můžete ohlásit zde: http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka

 

Základní kapitál
 

Základní kapitál společnosti činí:
2.000.000,-
(dva miliony korun českých).
 

Základní kapitál byl v celé výši,
tj. 100 % (sto procent) splacen.

 

předseda

představenstva:
Ing. Petr Řezáč
 

člen představenstva:

Ing. Jan Cuc

 

předseda dozorčí rady:

Ing. Miroslav Pánek
 

člen dozorčí rady:

Ing. Jiří Karnet

člen dozorčí rady:

Ing. Tomáš Erhard